या लोकांनी जर मनापासून ही वस्तू तुम्हाला दिली तर पैसा कधीच कमी पडणार नाही…

नमस्कार मित्रांनो,

आज आम्ही तुम्हाला असा उ पाय सांगणार आहोत ज्यात तुम्हाला कुठले पथ्य किंवा कुठल्या नियमांचे पालन करण्याची गरज नाहीये. अतिशय सोप्पा असा हा उ पाय आहे.

तुम्हाला माहीतच आहे जगात धन प्राप्तीसाठी अनेक तंत्र मंत्र यंत्र उपलब्ध आहेत. आणि या तंत्र मं त्रांच्या विद्येमध्ये सर्वात जास्त महत्व किन्न रांना असत. किन्न र म्हणजे तृतीय पंथी लोक.

अशा या लोकांनी मनापासून जर आपल्याला आशीर्वाद दिला तर कोणतीही गोष्ट आपल्यासाठी अशक्य राहत नाही. आणि विशेषत पैशाच्या सम स्या आपल्या जीवनातून कायम स्वरूपी निघून जातात.

खूप मोठ्या प्रमाणात धन वर्षाव आपल्यावर होण्याची दाट शक्यता वाढते. समुद्र शास्त्र आणि स्कंद पुराण या दोन शास्त्रांमध्ये किन्न र लोकांकडून धन प्राप्तीसाठी कोणते उपा य करायला हवेत कोणत्या तंत्र आणि मंत्राचा आसरा घ्यायला हवा हे सांगितले आहे.

मित्रानो यासाठी आपल्याला कोणत्याही दिवशी एक रुपयाची नाणी एखाद्या वयस्कर किन्न र ला द्यायची आहेत. ज्याचं वय झालं आहे असा किन्न र तुमच्या आसपास तुम्हाला दिसेलच त्या किन्न र ला हि काही एक रुपयांची नाणी आपण द्यायची आहेत. आणि त्यांना तुम्ही सांगायचं आहे कि ज्या दिवशी तुम्ही परत याल किंवा पुन्हा भेटाल तेव्हा या नाण्यांमधून एक नाणे मला पुन्हा तुमच्याकडून पाहिजे.

मित्रांनो हा उपा य दिसायला खूप साधा आणि सोप्पा असला तरी याचा होणारा जो परि णाम आहे तो कित्येक पटीने जास्त आहे.

असं केल्या नंतर कोणत्याही बुधवारी तुम्ही परत जायचं आहे. लक्षात ठेवा तुम्ही जी नाणी दिली होती त्यातील एखादा तरी रुपया त्या किन्न र कडे शाबूत हवा.

त्याने दिलेले सर्व पैसे खर्च करता कामा नये. तर कोणत्याही बुधवारी तुम्ही त्या किन्न रच्या घरी जायचंय किंवा त्याला भेटायचंय आणि त्याच्याकडून एक रुपयाचं नाणं परत मागायचय. आणि हे मागताना आपली धनाची पैश्याची स मस्या त्याला सांगायची आहे.

त्याच्याकडून असा आशी र्वाद मागा कि माझ्या घरातून पैशाची तंगी निघून जाईल, माझा उद्योग धंदा चांगला चालेल. असा आशी र्वाद मला द्या अशी मागणी आपण त्या किन्न र कडे करायची आहे.

किन्न र सुद्धा मोठ्या मनाने तुम्हाला तो आशी र्वाद नक्की देईल. तर असा हा एक रुपया आपण आपल्या घरी आणून हिरव्या कापडात लक्षात ठेवा कापड हिरव्याचं रंगाचं हवंय.

बरेच जण पोपटी रंगाच्या किंवा अन्य शेड मधल्या कलरचा कपडा वापरतात परिणामी त्याचा फायदा होत नाही. बरेच जण एक रुपया भेटल्या नंतर इकडे तिकडे दुसरीकडे कुठेतरी जाऊन मग घरी येतात.

मित्रानो हे नाणं घेतल्यानंतर सरळ घरी यायचंय कोणाशीही काहीही न बोलता. हे ज्योतिष शास्त्रातले तोटके करताना या सर्व बारीक बारीक गोष्टींचा विसर तुम्हा आम्हाला पडतो त्यामुळे याचा फायदा होत नाही.

तर मित्रानो बुधवारी ते नाणे आपल्या घरी आणायचे आहे आणि ते नाणे हिरव्या रंगाच्या कापडावर ठेवायचे आहे. त्या कापडाची पुरचुंडी बांधायची आहे आणि मग ते कापड आपण आपल्या तिजोरी मध्ये, पाकिटात, कॅश बॉ क्स मध्ये जिथे तुम्ही तुमच्या मौल्य वान वस्तू ठेवता तिथे ती पुरचुंडी ठेवायची आहे.

काही दिवसांतच तुम्हाला पैशाच्या सम स्या दूर होताना दिसतील. हाती असलेला पैसा योग्य जागी इ न्व्हे स्ट होईल, पैशाची बचत व्हायला सुरवात होईल. एखाद्या ठिकाणी पैसा गुंतवला तर तिथून चांगले रिट र्नस येतील.

लक्षात ठेवा तो रुपया मागताना त्या किन्न रचा आशीर्वाद मात्र पाठीशी असावा. त्यांच्या विषयी आपल्या मनात एक सॉ फ्ट कॉ र्न र हवा. ते लोक सुद्धा माणूसच आहेत त्यांना सुद्धा भावना आहेत. त्यांना सुद्धा जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांना उत्पनाचे साधन नाहीये म्हणून आपण त्यांना दान धर्म करायला हवे. त्यांचे मनापासून आशीर्वाद जर तुम्हाला मिळाले तर आयुष्य बदलायला वेळ लागणार नाही.

म्हणून समाजामध्ये सर्वांशी दयाभावनेने आणि प्रेमाने वागा. किन्न र लोक सुद्धा आपल्या पैकीच एक आहेत. आणि धरशास्त्र असं मानत कि स्त्री आणि पुरुष यांच्यापेक्षा किन्न र लोक श्रेष्ठ आहेत. ज्यांना विश्वास नाही त्यांनी धर्मग्रंथ चाळा. जे आम्ही बोलतोय त्यावर विश्वास बसेल.

टीप – कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवणे हा या पोस्ट मागचा उद्देश नाही. फक्त समाज मान्य असलेले उपाय आपल्या पर्यंत पोहोचवणे हा एकच हेतू या पोस्ट मागे आहे. कोणीही गैर समज करू घेऊ नये.

माहिती आवडली असेल तर मित्रांसोबत शेयर करा, तुमचा एक शेयर मित्राचं कल्याण करू शकतो.

अशाच माहितीपुर्ण पोस्ट रोज मिळवण्यासाठी आताच आपले फोकस मराठी हे फेसबुक पेज लाइक करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *