100 वर्षापूर्वीची बाळुमामांची भविष्यवाणी… येईल अठरा तर्हेचा आजार… नाही मिळणार औषध, डॉक्टर टेकतील हात… हिमालयावर देव घेईल अवतार… 12 वर्षाची मुलगी बनेल आई…

नमस्कार मित्रांनो,

अठरा तऱ्हचा एक आजार मनुष्याला होईल, डॉक्टर लोक हात टेकतील, आजाराला औषध गा मिळणार न्हाई, आड चुकलं खरं खेडं चुकणार न्हाई.

ऐका बाळांनो ऐका तान्ह्यांनो ऐका, राजकारणात मोठा गोंधळ व्हईल. देशाच्या राजकारणात मोठा विघोड लागल. काँग्रेस पक्षात दोन पक्ष पडून झांजवात लागलं. राजकीय नेते या पक्षातून त्या पक्षात जाऊन कोलांट्या उड्या मारतील.

राजकीय नेते खुर्चीसाठी भांडून खेळतील, राजकीय नेते सत्ता संपत्तीच्या मागं गा लागतील. ला च गा लु चपत, भ्रष्टाचाराला देशात उत गं येईल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होईल.

देशामध्ये मोठं मोठं घोटाळ उघडकीस येतील. राजकारणात लोकं देव धर्माला विसरून गा जातील. जाती धर्माचं लोकं भांडून खेळतील. सीमाभागात राजकारण ढवळून जाईल. निपाणी भागात बाळांनो मोठा गोंधळ होईल.

येतील येतील बाळांनो अति रेकी लोक येतील, घोटाळा करतील. होईल होईल बाळांनो यु द्ध होईल, बॉ म्ब स्फो ट होतील.

शहराला लागून असलेली शहरं उध्व स्त होतील, चौथाई कोना वसाड पडलं. दिल्लीच्या बा गादीला मोठा धक्का बसलं, आतंर राष्ट्रीय दहश तवादी संघटनेच्या गुंडांची गा ह त्या होईल. स्म गलर लोकांची मोठी ह त्या होईल.

येइल येइल गा बाळांनो का पा का पी, गपगाचेपी. वाहतील वाहतील गा र क्ता पाट वाहतील. माणसाला माणूस बाळांनो खाऊन टाकील. सांभाळून रहा.

दागिने, पैसे मनुष्याला घातक होतील. दिवसाढवळ्या खू न, डा कू, दरो डे पडतील. सोने या नाणे बाळांनो फुकाचे होतील. काही गा दिवसाने सोन्या चांदीचे दर वाढत जातील.

येतील येतील बाळांनो लाकडाची डोरली (मंगळसूत्र) येतील. लाकूड लाकूड बाळांनो सोन्याचं होईल. ताजव्यातुन विकल.

रेल्वे मोटार यांचे मोठे अपघा त होतील. कानाने ऐकाल बाळांनो, डोळ्याने बघणार नाहीसा.

कोल्हापूरच्या देवीला बाळांनो मोठं संकट पडल. रात्री 12 च्या वेळेला तिच्या नेत्रातून पाणी पडतंय. परमेश्वर त्याचा न्याय निवाडा करत बसलाय. इंद्र सभेच्या देवाला मोठं संकट पडलया.

कलियुगाच्या मधला मलखांब डळमळू लागलाय. धरित्री मातव मोठं पाप झालया. भावाला बाळांनो बहीण ओळखना झालीया. सासऱ्याला बाळांनो सून ओळखना झालीया.

जगबा दुनियेत मोठं पाप झालंया. जगाच्या डोंगरा एवढं पाप बाळांनो, दोऱ्या एवढं पुण्य शिल्लक राहीलंया. दोऱ्याच्या आधारे ह्यो डोंगर तरलाय विचार करावा.

जगात धर्म बुडून गेलाय, सत्य फा सावर गेलंय. धर्माचं पाडळ गंमत बघतंया. कर्माचं पाडळ बाळांनो खेळ करतयं. शिकलेले लोक भकेलेलं आहेत.

नऊ गा वर्षाची मुलगी भरताल मागेल. कलियुगात बारा गा वर्षाची मुलगी आई होईल. कालियुगाचं वारं उपराट फिराय लागलंय. तरुण पिढी वाम मार्गाला लागलं.

बारा वर्षाचं बाळांनो बालपन खेळत राहील. चोवीस वर्षाचं तरुणपण गा काबाडकष्ट करील. पस्तीस वर्षाचं बाळांनो म्हातारपण येईल.

येईल येईल बाळांनो जगबुडी येईल. जगाच्या विना शाला बाळांनो प्रारंभ होईल. ऐका बाळांनो माझ्या, ऐका तान्ह्यांनो. बापा वाचून धडा नाही, गुरुवाचून विद्या नाही. वांग्याच्या झाडाला बाळांनो शिडी लावतील. 10 सेंटिमीटर कपडा घालणारा मनुष्य देशात जन्माला येईल.

एक गा रुपया गाडीचं चकार होईल. कोल्हापूरच्या गादीवर हिल्लाळ पेट तील. येईल येईल राज्य गुं डाचं येईल. ला च, लुच पत, भ्रष्टा चाराला देशात ऊत येईल. नोकर वर्ग बाळांनो समाज खाईल. सुटलं सुटलं महागाईचा भस्मासूर सूटलं.

सामान्य माणसाला धान्य धुन्य महाग गा मिळतील. जगणं मुश्कील होईल. साताऱ्याच्या गादीवर फुलं पडतील. एक गा औत चौघात होईल.

कोळंब्याच्या बाळांना माठा विचार पडलाया, बसव्याचं शिंगाट बाळांनो सोन्याचं होईल. बसव राजा बाळांनो पालखीतुन मिरवलं. कुळब्याच्या बाळांना माझा आशीर्वाद हाय.

शेतीयांन साठी देशात खू न पडतील. पैशाच्या जोरावर मनुष्याला न्याय नाही मिळणार. पंच लोकं दोन्हीकडे ला च खाऊन भांडणे लावतील. पैसा न खाणार मनुष्य तुम्हाला सापडणार नाही.

कागदाचा घोडा मनुष्याचं दात पाडील, खुळ लावील. कोकणातला बसव्या सरहद्दीवर, देशातला बसव्या सरहद्दीवर, सरहद्दीवर दोघांची टक्कर लागेल.

श्रावण महिन्यात गायत्री गंगेला जातील. उगवतं पेटंल, मावळती विझलं. देशाचा कोकण, कोकणचा देश होईल. माळाची नदी, नदीचा माळ होईल.

उन्हाळ्याचा बाळांनो पावसाळा, पावसाळ्याचा बाळांनो उन्हाळा होईल. मेघराजाचे तुम्ही वाट बघशीला. पडलं पडलं दुष्काळ पडलं. कर्माचा पाऊस बाळांनो, धर्माचं पीक होईल.

नदीगा बाईला कुलूप पडतील, नावयान बाई पाशी सतपना हाय. काळी कांडी बाळांनो पोटाशी धरावी, जतन करावी. पाडवा एकादशीला माझं भाषण चाललंया. तुम्ही चित्त बा देवावं. भाकणुकीचा चार शब्द, माणसाला चार शब्द शहाणपण देईल.

जंगलातला पशु पक्षी बाळांनो गावात येईल, गावातला मनुष्य जंगलात जाईल. मनुष्य वस्ती बाळांनो विरळ होईल. 12 कोसाला एक दिवा लागेल. 12 बाजार माडून एक बाजार होईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा बंद पडतील.

समुद्रातील संपत्ती नाश पावेल. तुटतील अकस्मात तारे तुटतील. वादळ, भुई कंप याने जगाची उलथा पालथ होईल. पृथ्वीच्या पोटाला बाळांनो लोक भोकं पाडतील. होईल होईल भुई कंप होईल. काळ्या खडक्याच्या बाळांनो लाटा उडतील.

डोंगर, पर्वत वाफेन जातील. कृष्णेच्या काठाला नऊ लाख हजार बांगड्या फुटतील. वीज बाईनं मोठं नुकसान होईल. सांभाळून रहा.

वागावं, वागावं बाळांनो सत्याने वागावं. वागूनी, वागूनी बाळांनो गर्वाने वागूनी. गर्वाने वागशीला पर फसून जाशीला. गर्वाचं घर बाळांनो खाली की गा हाया.

तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी मोठा गोंधळ होईल. शेषाच्या फडीवरी ही धरित्री माता हाय. धरित्री माता बाळांनो डळमळू लागलीया. उगवत्या सूर्याला बाळांनो संकटं पडलंया. पृथ्वीचा करार बाळांनो संपत आलाया.

कलियुग जाईल बाळांनो, सत्ययुग येईल. हिमालय पर्वतावर देव अवतार घेतील. मी मोठा, तू मोठा म्हणू नकोसा. मोठ्याचा लहान, लहानाचा मोठा होईल.

मित्रांनो तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर आपल्या मित्र मैत्रिणींसोबत आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेयर करा.

अशाच आणखी माहितीपुर्ण लेखांसाठी आताच आपले फोकस मराठी हे फेसबुक पेज लाइक करा.

कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा फोकस मराठी पेज चा हेतू नाही. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या अंध श्रद्धेला प्रोत्साहन देत नाही. फक्त मानवी जीवनाला सुख आणि शांती देणारे समाजमान्य उपाय आपल्यापर्यंत पोहचवणे एवढाच आमचा हेतू आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *